27 تیر 1403 23:11

گزارش ثبت تخلفات و وقایع ترافیکی

شناسه خدمت: ۱۳۰۵۲۶۴۸۱۰۱
عنوان خدمت: گزارش ثبت تخلفات و وقایع ترافیکی
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

گزارش ثبت وقایع و تخلفات ترافیکی در شهر از طریق این خدمت قابل پیگیری می باشد.

موارد قابل گزارش؛

۱-گزارش وضعیت ترافیک

۲-گزارش تصادف

۳- گزارشات تخلف (توقف در محل ممنوع-سد معبر-پارک دوبل –سایر)

۴-گزارش خرابی تجهیزات ترافیکی

فرآیند ارائه خدمت

گزارش وقابع ترافیکی در شهر از طریق این خدمت قابل پیگیری می باشد. متقاضی بایست با مراجعه به بخش ثبت گزارش، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نماید.

  1. ثبت درخواست توسط متقاضی
  2. بررسی درخواست توسط کارشناسان
  3. رسیدگی به درخواست متقاضی متناسب با نوع خدمت درخواستی

مدارک مورد نیاز

عکس از محل

استعلامات مورد نیاز

استعلامی نیاز ندارد.

متوسط زمان ارائه خدمات

ساعات ارائه خدمت

آنلاین و ۲۴ ساعته

تعداد مراجعات حضوری

مراجعه حضوری ندارد

هزینه ارائه خدمت (ریال)

فاقد هزینه

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت

پرسش و پاسخ

شهرداری با بررسی علت حادثه و کارشناسی میزان حادثه خیزی محدوده ، در صورت لزوم طرح اصلاحی را تهیه و پس از تصویب و تامین اعتبار اجرا مینماید.

پس از صدور پروانه شما پیامکی حاوی اعلام صدور پروانه شما به شماره موبایل ثبت شده در مراحل درخواست ارسال می گردد.