27 تیر 1403 23:00

صدور پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل بار و مسافر

شناسه خدمت: ۱۳۰۵۲۶۴۸۱۰۱
عنوان خدمت: صدور پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل بار و مسافر
نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)

شرح خدمات

این بخش جهت ثبت نام، ساماندهی و تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل درون شهری راه اندازی شده است. دارندگان ناوگان حمل و نقل شهری می بایست برای دریافت سهمیه سوخت گازوییل و بنزین در این سامانه ثبت نام و سپس برای دریافت پروانه فعالیت ناوگان خود با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به شهرداری شهر موردنظر مراجعه نمایند.

 

مدارک مورد نیاز

قوانین و مقررات

طبق ماده ۱۵ دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه ای، دارندگان ناوگان باری تنها باید از یکی از شهرداری های کشور برای ناوگان خود پروانه فعالیت دریافت نمایند. این پروانه در کل کشور دارای اعتبار بوده و نیازی به دریافت پروانه مجدد از سایر شهرداری ها نمی باشد.

فرآیند ارائه خدمت

جهت صدور پروانه فعالیت و ارائه خدمات؛ کافیست متقاضیان پس از مطالعه دقیق مدارک مورد نیاز از طریق لینک ثبت درخواست نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در پایان ثبت نام با در دست داشتن شماره پیگیرى اخذشده در سامانه و مدارک مرتبط جهت صدور پروانه به شهردارى محل ثبت نام مراجعه مى کند. پس از مراجعه متقاضى، مسئول شهردارى وارد کارتابل خود شود و از قسمت «درخواست صدور/تمدید پروانه»، «لیست ناوگان در دست بررسى» را انتخاب کرده و در این مرحله اطلاعات مالک وخودرو را بررسى کرده و در صورت درست بودن اطلاعات وى و تطابق با اصل مدارک، آن را تایید کند.سپس گزینه «پروانه فعالیت» را انتخاب کرده و بعد از انتخاب گزینه «صدور پروانه فعالیت» براى وى پروانه فعالیت را صادر کند.

استعلامات مورد نیاز

نیاز به استعلام خاصی ندارد.

متوسط زمان ارائه خدمات

یک هفته

ساعات ارائه خدمت

خدمات آنلاین و ۲۴ ساعته است

تعداد مراجعات حضوری

یک بار

هزینه ارائه خدمت (ریال)

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت

پرسش و پاسخ

اگر سند مالکیت به نام شخص ثبت نام کننده نباشد تا زمانى که خودرو به نام وى شود مى تواند با در دست داشتن قولنامه و یا وکالت نامه اقدام به ثبت نام در سامانه و دریافت پروانه کند. اما در هنگام تمدید پروانه باید عملیات مربوط به انتقال مالکیت به مالک فعلى را انجام دهد و سند مالکیت خودرو به نام شخص ثبت نام کننده درآید.

متقاضى مى تواند از ۳ ماه قبل از تاریخ انقضاء پروانه اش درخواست خود را مبنى بر تمدید پروانه ثبت نماید. در هنگام ثبت درخواست تمدید پروانه، تمامى اطلاعات به غیر از شماره پلاک خودرو قابل ویرایش است و در صورتى که مدارک فرد از قبیل بیمه نامه شخص ثالث، معاینه فنى خودرو و …. تغییر کرده باشد، لازم است اطلاعات خود را به روز رسانى نماید. در انتهاى ثبت درخواست تمدید پروانه، سامانه به وى شماره پیگیرى مى دهد و سپس مى تواند با در دست داشتن شماره پیگیرى و مدارک مربوطه جهت تمدید پروانه به شهردارى محل ثبت نام مراجعه نماید.

هریک از ناوگان شاغل در صنعت حمل و نقل درون شهرى کشور مى توانند در این سامانه ثبتنام و پروانه فعالیت دریافت کنند.
صدور پروانه فعالیت و تمدید آن یک ساله مىباشد. البته تمدید پروانه فعالیت در صورتى که ناوگان داراى «دستگاه سیپاد» باشد، ابتدا دوساله و سپس پنج ساله است.

ثبت درخواست ها

از طریق این خدمت می توانید نسبت به تغییر اطلاعات ناوگان خود اقدام نمایید.
در صورتی که خواستار تغییر و یا اصلاح اطلاعات شناسه یکتای خودرو (VIN) ، اطلاعات معاینه فنی ، اطلاعات بیمه نامه شخص ثالث و تغییر اطلاعات مالک حساب هستید از طریق ثبت درخواست اقدام نمایید.
جهت مشاهده آخرین وضعیت درخواست های خود (صدور، ویرایش، تمدید، ابطال و اصلاح) اقدام نمایید.