27 تیر 1403 23:53

راهنمای توسعه حمل و نقل

شناسه خدمت: ۱۳۰۵۲۶۴۸۱۰۰
عنوان خدمت: تامین و نگه داری زیرساخت های حمل و نقل شهری
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

تامین و نگه داری زیرساخت های حمل و نقل شهری عبارت است از خط کشی و آسفالت معابر، خیابانها، نظارت بر عملکرد اتوبوس ها و تاکسی ها، ایجاد ایستگاه ها و پایانه های اتوبوس، ترمیم ایستگاه اتوبوس، نصب تابلوهای حمل و نقل شهری مانند اتوبوس و مینی بوس و ….. که رسیدگی و ثبت درخواست آن از طریق بخش ثبت درخواست  قابل پیگیری می باشد.

علاوه بر این با استناد به ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه؛ شرکت‌های حمل و نقل، مالکین و رانندگان حوزه حمل و نقل بار درون شهری و حومه میتوانند با مراجعه به شهرداری متناسب نیاز خود پروانه مرتبط دریافت نمایند.

فرآیند ارائه خدمت

فرآیند تامین و نگه داری زیرساخت های حمل و نقل شهری از طریق این خدمت قابل پیگیری می باشد. متقاضی بایستی با مراجعه به بخش ثبت درخواست، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نماید.

  1. ثبت درخواست توسط متقاضی
  2. بررسی درخواست توسط کارشناسان
  3. رسیدگی به درخواست متقاضی متناسب با نوع خدمت درخواستی

مدارک مورد نیاز

صرفا فرم درخواست تکمیل شود

استعلامات مورد نیاز

نیاز به استعلام ندارد !

متوسط زمان ارائه خدمات

دو  هفته تا یک ماه

ساعات ارائه خدمت

۲۴ ساعته

تعداد مراجعات حضوری

مراجعه حضوری ندارد

هزینه ارائه خدمت (ریال)

نیاز به پرداخت هزینه ندارد. در صورت نیاز به خودیاری اهالی جهت انجام کار ،پس از کارشناسی مراتب اعلام خواهد گردید

 

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت

پرسش و پاسخ

مدت زمان صدور پروانه ………… است.

پس از صدور پروانه شما پیامکی حاوی اعلام صدور پروانه شما به شماره موبایل ثبت شده در مراحل درخواست ارسال می گردد.